Go to order

Podpora Zabezpečenie objektov

Hot-line:
+421 32 32 12345
From Monday to Friday od 8.00 do 17.00 hod.

Kamerové systémy:
klapka 1
Zabezpečovacie systémy:
klapka 2
Prístupové systémy a domové telefóny:
klapka 3
Evakuačný rozhlas a EPS:
klapka 4
Počítače a klientske stanice, PCVS:
klapka 5
Ostatné:
klapka 6

Satel Perfecta – chytré riešenie pre každého

ZADANIE

 Zákazník dopytuje návrh realizácie vhodného zabezpečovacieho systému pre malý rodinný dom. Individuálny prístup do objektu bude definovaný pre štyri osoby s prípadným ďalším navýšením v budúcnosti. Pri návrhu je tiež nutné zohľadniť celodennú prítomnosť malého domáceho maznáčika s hmotnosťou do 10 kg a jeho pohybom medzi miestnosťami. Na prianie zákazníka by malo byť možné ovládanie klávesnicami, umiestnenými pri domových dverách a v garáži (najlepšie bezdrôtovými), vybrané funkcie taktiež bezdrôtovým ovládačom.
V ideálnom prípade by možnosti správy mala dopĺňať mobilná aplikácia, ktorá by bola schopná v reálnom čase informovať užívateľa o vzniku neštandardných situácií v objekte (vniknutie cudzej osoby, rozbitie sklenených výplní okien a dverí v obývacej izbe, zaplavenie podlahy v kúpeľni, vznik požiaru v kuchyni ). V prípade vniknutia cudzej osoby musí byť aktivovaná vonkajšia opticko-akustická a vnútorná akustická siréna. Okrem zabezpečenia majetku a osôb by mal systém navyše obsahovať základné prvky domácej automatizácie, ktoré by umožňovali na vybraných akciách spustenie podľa nastaveného časového harmonogramu (ovládanie vonkajších okenných žalúzií, zavlažovanie trávnika, ovládanie a vetranie skleníka) alebo spustenie diaľkovým ovládačom (ovládanie brány a garážových brán, zapnutie osvetlenia príjazdovej cesty a chodníka s automatickým vypnutím po uplynutí piatich minút). Všetky bezdrôtové ovládače v systéme by mali byť nastaviteľné individuálne pre jednotlivých užívateľov.

RIEŠENIE

Vyššie uvedené zadanie možno v plnom rozsahu a priaznivej cenovej hladine realizovať prostredníctvom systému Satel Perfecta. Jadro systému bude tvoriť výhodná a praktická sada PERFECTA 32-WRL/A SET SK obsahujúca dosku ústredne s integrovaným GSM modulom hneď pre dve SIM karty, GSM anténu a kvalitnú plastovú skrinku. Ako pohybové PIR detektory je možné k ústredni z ponuky Satel vybrať napríklad model SLIM-PIR-PET a kombinovaný detektor pohybu a rozbitia skla NAVY. Snímač zaplavenia môže byť zvolený FD-1. S ohľadom na umiestnenie a náročnosť inštalácie na strop v kuchyni je výhodný bezdrôtový autonómny detektor dymu a teploty MSD-300. Na obsluhu systému poslúži prehľadná klávesnica s dobre čitateľným kontrastným displejom PRF-LCD a jej bezdrôtový variant PRF-LCD-WRL, ktoré doplnia potrebný počet diaľkových ovládačov MPT-350 s piatimi programovateľnými tlačidlami, s dosahom až 400 m a funkčným dizajnom minimalizujúcim možnosť náhodného stlačenia. Hlavnú signalizáciu narušenia objektu zabezpečí, bez nutnosti inštalácie kabeláže, bezdrôtová vonkajšia opticko-akustická siréna MSP-300 R doplnená o vnútornú akustickú sirénu SPW-100. Ovládanie až ôsmich externých zariadení, u ktorých je potreba spínať prúdy až do 16 A pri napätí 230 V, zaistí modul INT-ORS. Celú zostavu odporúčame doplniť o záložný akumulátor napájania ústredne TP 12-7 a o programovací kábel USB-RS. Softvér pre kompletnú konfiguráciu ústredne PERFECTA SOFT je k dispozícii bezplatne, rovnako ako individuálne konfigurovateľná mobilná aplikácia PERFECTA CONTROL, ktorá prostredníctvom bezpečne šifrovaného spojenia umožňuje vzdialené ovládanie a správu systému vrátane PUSH notifikácií.

PÔDORYS OBJEKTU S ROZMIESTNENÍM PRVKOV SYSTÉMU

Pre zachovanie prehľadnosti je v nasledujúcom pôdoryse vyznačené len umiestnenie ústredne EZS, ktorá už zahŕňa GSM modul pre dve SIM karty a akumulátor náhradného napájanie ústredne zabezpečovacieho systému. Všetko je umiestnené v inštalačnej skrinke spoločne s doskou ústredne. Reléový modul INT-ORS pre realizáciu drobnej domácej automatizácie sa podľa situácie vhodne umiestni do rozvádzača elektroinštalácie 230 V AC.

LEGENDA:

1 – garáž, 2 – zádverie, 3 – kuchyňa, 4 – technická miestnosť, 5 – obývacia izba,
6 – kúpeľňa, 7 – detská izba, 8 – spálňa