Systém VX-3000

Systém VX-3000 nevyužíva analógový signál, ale všetka audio komunikácia prebieha pomocou PCM (pulzne kódovanej modulácie). Ide ju pripojiť do siete kde môžu jednotky so zosilňovačom komunikovať aj na väčšiu vzdialenosť. Umožňuje skutočnú variabilitu, ktorá začína tím, že v jednej jednotke môžu byť až 4 zosilňovače v rôznych výkonoch. VX-3004F s možnosťou až 4 zosilňovačov, VX-3008F so zapojením 3 zosilňovačov a nakoniec VX-3016F pre dva zosilňovače. Typy zosilňovačov sú VX-015DA systém nasadzovaný vo všetkých komplexoch. Ide pripojiť až 40 kusov VX-3000 jednotiek, čo umožňuje využitie až 640 vysielacích zón a napríklad 80 núdzových kontrolných vstupov, podľa zostavy. Produkty spoločnosti TOA sú robustné, premyslené, funkčné, a splňujú normu EN 54-16. Systém je flexibilný a podľa potreby ľahko rozšíriteľný tak, aby si našiel svoje uplatnenie podľa zamerania, na ktoré bol konštruovaný.

0 products