Adresovateľný systém SD3

V sortimente SD3 nájdete všetko potrebné k zostaveniu systému elektronickej požiarnej signalizácie pre inštalácie všetkých rozmerov a požiadaviek zákazníkov. Samozrejmosťou sú konvenčné a adresovateľné hlásiče požiaru pre optickú alebo teplotné detekciu. Detekovať možno pomocou hlásičov alebo nasávacieho systému. Detektory možno umiestniť do vonkajšieho aj výbušného prostredia. Pre špeciálne aplikácie možno analyzovať aj nebezpečné a výbušné plyny. Sortiment ponúka všetko potrebné od detektorov, vedenie, riadiacich jednotiek, signalizačných zariadení, softvér, rozširujúcich I / O kariet, napájacích zdrojov, testerov a jednoduchého evakuačného rozhlasu. Zaujímavou referencií, ktorá dokazuje silu riešenie od SD3 je požiarne zabezpečenie Univerzity v meste Tripoli v Líbyi, kde 8000 detektorov riadi 35 ústrední HEPHAIS 1600.

0 products