VIDEO ANALÝZA OBSIAHNUTÁ V DAHUA KAMERÁCH ECO-SAVVY 2 A ULTRA SMART SÉRII

 

Spoločnosť Dahua ako popredný výrobca na trhu bezpečnostných technológií uvádza nové rady kamier, ktoré obsahujú video analýzu obrazu.

Jedná sa o kamery série Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x)Ultra Smart a nasledujúce analytické funkcie.

 

 

KAMERY ECO-SAVVY 2 (KAMERY 4X2X A 5X2X)

Kamery obsahujú základné analytické funkcie:

Prekročenie čiary
Narušenie zóny
Zmena scény
Detekcia tváre

 

________________________________________________________________________________________________________
 

Prekročenie čiary

Jedná sa o vyznačenie línie priamo v obraze, ktorú kamera sleduje vo zvolenom smere proti neoprávnenému prekročeniu.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Narušenie zóny

Jedná sa o vyznačenie stráženej zóny, ktorá je predmetom sledovania proti neoprávnenému narušeniu.

 

                        

                       

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Zmena scény

Kamera vykonáva kontrolu snímanej oblasti a upozorní na zmenu pohľadu kamery.________________________________________________________________________________________________________

Detekcia tváre

Kamera aktívne vyhľadáva v snímanom obraze ľudské tváre a zaznamenáva detekované udalosti pre následnú rýchlejšiu identifikáciu.

 


                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________________

ULTRA SMART

Kamery série Ultra Smart obsahujú všetky uvedené funkcie zo série Eco-Savvy 2 a nasledujúce pokročilé funkcie:

 

Detekcia pribudnutého objektu
Detekcia chýbajúceho objektu
Počítanie ľudí

Teplotné mapy

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Detekcia pribudnutého objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na pribudnutý objekt, ktorý sa dlhší čas zdržiava vo vyznačenom priestore a nebol jeho súčasťou pri zadávaní kritérií detekcie.

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Detekcia chýbajúceho objektu

Kamera vykonáva kontrolu oblasti a upozorní na odcudzený objekt, ktorý bol súčasťou kontrolovaného priestoru.

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
                            

 

Počítanie ľudí

Kamera stráži priestor a zároveň vyhodnocuje počet prechodov na vstupe. Získané dáta kamera prevedie do prehľadných grafov pre jednoduchšie vyhodnocovanie.

 

 

  

 

________________________________________________________________________________________________________

Teplotné mapy

Teplotné mapy napomáhajú predajcom umiestniť produkty, ktoré majú najväčší záujem predávať. Mapa dokonale znázorňuje miesta, na ktorých zákazníci trávia najviac času.