TABUĽKA S UHLY ZÁBERU PRE RÔZNE OHNISKOVÉ VZDIALENOSTI

Zorný uhol

Ak snímame scénu pomocou kamery, tak jej časť zachytíme vurčitom rozsahu ako obraz, ktorý potom zobrazíme na monitore. Tento rozsah sa nazýva zorný uhol, ktorý sa meria medzispojnicami od objektívu na jeho stredovej ose ku okrajom snímaného obrazu vhorizontálnej, vertikálnej adiagonálnej rovine. Tieto uhly sa potom nazývajú horizontálny, vertikálny adiagonálny zorný uhol.
Zorný uhol sa zužuje pri použití teleobjektívu anaopak sa rozširuje pri použití širokouhlého objektívu. Takže pri širšom zornom uhle sa sníma širšia oblasť scény.
Zorný uhol kamery sa mení aj vzávislosti na veľkosti obrazového snímača(pozri „Obrazový snímač“). To znamená, že pri použití objektívov srovnakou ohniskovou vzdialenosťou, budú mať kamery s 2/3“ CCD snímačmi akamery s1/2“ snímačmi rôzne zorné uhly.
Zorný uhol sa môže vypočítať napríklad podľa nasledovného vzťahu:

w: zorný uhol
y: rozmer snímanej scény (šírka obrazu vhorizontálnom, vertikálnom alebodiagonálnom smere).
f: ohnisková vzdialenosť

 
  Ohnisková vzdialenosť objektívu [mm]
Veľkosť
senzora
2,5 2,96 3,6 4 6 8 12 16 25 50
1/3" 87,7 78,1 67,4 61,9 43,6 33,4 22,6 17,1 11,0 5,5