GPS MONITORING A KONTROLA PALIVA

Zadanie:

Stojan palivaInvestorom a zadávateľom je spoločnosť, ktorá podniká v oblasti gastronómie a dopravy vlastného občerstvenia do maloobchodných predajní. Majiteľ spoločnosti vlastní spolu desať nákladných aj osobných automobilov pracujúcich na naftový pohon a svoj pracovný čas venuje tiež administratíve, ktorá súvisí s evidenciou servisných nákladov, PHM a poistných udalostí.

Požiadavky:

Spoločnosť vykonala prieskum trhu a jej požiadavky boli jednoznačné. Zabezpečovací systém, ktorý si vyberie musí zjednodušiť administráciu vozového parku, umožniť prehľad o využití vozidiel svojimi zamestnancami, sledovať knihu jázd a mať k dispozícii online režim sledovania svojich vozidiel v teréne. Vedenie spoločnosti chce zabezpečiť monitoring vozidiel z dôvodu kontroly dodržiavania pracovných ciest, kontroly zamestnancov a veľmi dôležitou požiadavkou sa stalo sledovanie a kontrola paliva v nádrži súvisiaca s miznutím PHM.

Riešenie:

Palivová sondaNa základe výberového konania sa spoločnosť rozhodla pre monitorovací systém KeetecSat, ktorý nainštalovala do šiestich nákladných a jedného osobného vozidla. Vďaka monitoringu vozidiel a podrobnému prehľadu jázd dokáže systém veľmi jednoducho sledovať a vyhodnocovať počty súkromných a služobných jázd, získavať informácie o neoprávnenom využití vozidiel, mať online prehľad o aktuálnej polohe služobného vozidla, pomocou palivovej sondy získať reálny prehľad nákladov na PHM a mať neustálu kontrolu vozidla a vodiča. Spoločnosť získala so systémom KeetecSat informácie o pracovnom čase a cestách svojich zamestnancov a ekonomické oddelenie môže sledovať dennú elektronickú knihu jázd.

Výsledok:

kradez palivaSystém KeetecSat splnil požiadavky spoločnosti a vďaka nemu sa podarilo odhaliť neoprávnené odcudzenie PHM zamestnancom spoločnosti, ktorý jazdil šetrne a zvyšnú PHM odoberal na súkromné účely. Po priznaní odcudzenie predstavovalo 15 litrov nafty týždenne. Po odhalení sa podobná situácia neopakovala a spoločnosť implementáciou systému už v prvých mesiacoch po inštalácii získala úsporu nákladov, zároveň zvýšila efektivitu využitia vozidiel a pracovného času, čím získala vyššie zisky v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.