Manažment spoločnosti

Bc. Peter Valušiak
Riaditeľ spoločnosti

tel.: +421 32 7704 261
e-mail: valusiak@tssgroup.sk

Ing. Branislav Rojko
Riaditeľ spoločnosti 
pre Českú republiku
tel.: +420 577 019 606
e-mail: rojko@tssgroup.sk

Bc. František Megyesi
Technický riaditeľ 
divízie GPS monitoring
tel.: +421 32 7704 268
e-mail: megyesi@tssgroup.sk
 

Ing. Peter Vendžúr
Manažér divízie zabezpečenia vozidiel
autopríslušenstva pre Čechy a Slovensko
tel.: +421 32 7704 220
mobil: +421 903 451 495
e-mail: vendzur@tssgroup.sk

Henrich Gero

Manažér dvízie zabezpečenia objektov 
pre Slovenskú republiku
tel.: +421 32 7704 262
mobil: +421 911 724 341
e-mail: gero@tssgroup.sk