DIVÍZIA GPS MONITORINGU

Najmladšou zo všetkých divízií spoločnosti TSS Group, a.s. je divízia GPS monitoring, ktorá poskytuje služby šité na mieru zákazníka v oblasti gps monitorovania vozidiel, pracovných strojov, sledovania spotreby PHM. Poskytuje komunikačné riešenia s množstvom výhod. Vyvíja a dodáva komplexné riešenia pre dopravu rôznym druhom spoločností, ale aj súkromným osobám na báze HW aj SW.

GPS Divízia prevádzkuje vlastný GPS monitoring KeetecSAT, ktorý patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce online satelitné sledovacie systémy na slovenskom a českom trhu. Je určený na monitorovanie polohy vozidiel, pracovných strojov a osôb. Pre užívateľa prináša KeetecSAT jednoduchú obsluhu, prístup k dátam cez prehľadné web rozhranie umožňujúce pripojenie sa prostredníctvom internetu a množstvo užitočných funkcií zameraných na správu vozového parku.

Jeho funkcie ako kniha jázd s monitorovaním spotreby paliva, s možnosťou delenia súkromných a služobných jázd,  z neho tvoria užitočného pomocníka pre mnohých zamestnávateľov. Má významný vplyv na úsporu pohonných hmôt a ochranu vozidiel pred odcudzením.

Tím divízie GPS monitoring je rozdelený do troch samostatných oddelení, ktoré pracujú na predaji GPS monitoringu, realizácii obchodných prípadov a starostlivosti o zákazníkov.

Obchodné oddelenie realizuje predaj služieb, ktorý prebieha cez niekoľko predajných kanálov. Nosným pilierom predaja sú obchodno-technickí zástupcovia, ktorí kontaktujú zákazníkov s vozidlovým parkom. Firmám poskytujú poradenstvo v oblasti monitorovania vozidiel, v spolupráci so zákazníkom definujú hlavné požiadavky na funkčnosť systému v konkrétnom segmente a pomáhajú pri navrhnutí riešenia šitého na mieru zákazníka. Ďalším z predajných kanálov je predaj cez partnerov, ktorí zastrešujú predaj, montáž a starostlivosť o koncového zákazníka v regiónoch.

Vývojové oddelenie tvorí tím vlastných programátorov, ktorých úlohou je systematický vývoj gps monitoringu KeetecSAT a nových funkcií. Okrem dlhodobého vývoja systému sa podieľa vývojové oddelenie na realizácii dohodnutých obchodných prípadov, implementuje požiadavky zákazníka v konkrétnych segmentových riešeniach. Je rozhodujúcim faktorom úspešnosti v mnohých obchodných tendroch a súťažiach. Hardvéroví špecialisti sa podieľajú na vývoji jednotlivých hardvérových komponentov potrebných na fungovanie jednotlivých produktových riešení.

Oddelenie technickej podpory zahŕňa servisných aj reklamačných technikov, zabezpečuje vlastnú montáž, poradenstvo, záručný a pozáručný servis. Okrem vlastnej starostlivosti o zákazníka riadi aj servisné aktivity vykonávané prostredníctvom autorizovaných montážnych stredísk na celom území Slovenskej a Českej republiky.

Viac o produktoch a službách gps online monitoringu nájdete na stránke www.gpsmonitoring.sk

divízia zabezpečenia objektov

divízia zabezpečenia vozidiel a autopríslušenstva

o nás