AKO OCHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH PROSTREDNÍCTVOM GPS MONITORINGU?

Jedným z našich klientov je vysoko postavená osoba z oblasti verejnej správy. Súčasťou rodiny nášho klienta sú aj tri školopovinné deti. Klient sa snaží zabezpečiť čo možno najlepšiu výchovu a vzdelanie svojich detí, ale hlavne ich bezpečie. Z dôvodu závažnosti svojej profesie klient pociťoval reálne obavy z možného zneužitia jeho blízkych na jeho vydieranie, alebo dokonca obavy z únosu a ublíženia členom jeho rodiny. Preto zabezpečil ochranu pre svoje deti, ktorej súčasťou je aj monitorovacie riešenie KeetecSAT Bezpečnosť detí.

RodinaDeti klienta majú vopred stanovený režim dňa, od rána kedy nastúpia do školy, cez pravidelne navštevované mimoškolské aktivity, až po dobu kedy prichádzajú domov. Klient tak vie, akou trasou sa jeho deti majú pohybovať, kde sa majú v daný čas nachádzať.

Monitorovacím systémom KeetecSAT klient získal online prehľad o pohybe svojich detí a o aktuálnom mieste, kde sa nachádzajú. Teraz môže klient kedykoľvek skontrolovať deti priamo na svojom mobilnom telefóne pomocou mobilnej aplikácie. Systém mu navyše umožnil nastavenie bezpečných zón (škola, tréning, súkromný učiteľ a pod.). Ak niektoré z detí opustí nastavenú zónu, klient je o tom ihneď automaticky informovaný SMS na mobilný telefón. Rovnako je to aj pri návrate dieťaťa do bezpečnej zóny.

Klient je s riešením monitorovania detí spokojný. Pri nepredpokladanom pohybe ich môže okamžite skontrolovať, overiť telefonicky, či sú v poriadku, kam idú. Deti sú so zariadením a jeho účelom oboznámené, od doby zavedenia monitoringu sa správajú zodpovednejšie a v prípade núdze sú pripravené na vyslanie varovného volania a SMS zo zariadenia. Zariadenie poskytuje sekundárne ochranu a pocit väčšej istoty aj opatrovateľom klientových detí.